TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE

Transcrieri certificate de naştere străine. 

Pentru minorii a căror părinţi au avut sau au domiciliul în municipiul Maramureș

În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în străinătate şi care au fost înregistraţi la autorităţile străine competente, părinţii cetăţeni români, sunt obligaţi în termen de 6 luni de la data întoarcerii în ţară, să ceară transcrierea certificatelor de naştere străine în actele de naştere româneşti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în ţară.

 

   Actele necesare:

 •  adeverinţă privind ultimul domiciliu în România pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinătate;
 •  fotocopie după paşaportul românesc;
 • fotocopii a actelor  de identitate ale părinţilor;
 • fotocopie după certificatele de naştere a părinţilor;
 • fotocopie  a certificatului de căsătorie al părinţilor ( dacă aceştia sunt  căsătoriţi);
 • certificatul de naştere original APOSTILAT sau SUPRALEGALIZAT după caz, extrasul de naştere original APOSTILAT sau SUPRALEGALIZAT după caz, sau etras de naştere multilingve conform convenţiei de la Viena 08.09.1976;
 • fotocopie a certificatului de naştere original;
 • traducere în limba română la un traducător autorizat din România şi legalizarea traducerii la un notar public din România;
 1. Procură specială de reprezentare în cazul în care părintele copilului nu se poate prezenta personal, dată de părintele care are sau a avut domiciliul în mun. Maramureș, prin care persoana împuternicită are dreptul să ceară aprobarea transcrierii în actele de stare civilă române, a certificatului de naştere străin şi să obţină un certificat de naştere românesc, procura se poate legaliza:la birourile notariale, din România,
 2. sau la Ambasada ori Consulatul României din ţara de reşedinţă al părintelui,
 3. sau poate fi întocmită şi de un notar public străin,  caz în care procura se supralegalizează, apostilează la tibunalul locului de reledinţă- conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.
 •  Act de identitate în original şi fotocopie al persoanei împuternicite dacă este cazul.

În situaţia în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, sunt necesare şi următoarele documentele:

 •  paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
 • certificatul de naştere al părintelui cetăţean străin  şi traducerea legalizată a acestuia,  originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate conform art. 72 alin. (6);

Descarcă anexele.

 • anexa 33,
 • anexa 34, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în actul de identitate,
 • anexa 35,
 • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi al părinţilor,

Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

Documente

Ultima actualizare: 18:35 | 22.02.2024

Sari la conținut