Transcrierea certificatului de deces

Transcrierea certificatelor de deces străine                                                                                           Ultima actualizare 29.01.2021

Scopul transcrierii

Această activitate are drept scop recunoaşterea juridică de către statul român a căsătoriei încheiate în străinătate şi poate realiza doar în baza cererii unuia dintre soţi depusă la ultimul  domiciliu din tară. D.E.P. a municipiului Maramureș, poate prelua doar cererile cetăţenilor care au domiciliul sau au avut ultimul domiciliu din România în municipiul Maramureș.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliul al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrirea acestor acte.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează  primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.

Pentru transcrierea certificatului de deces, solicitantul va depune la compartimentul Starea civilă următoarele documente:

  • certificatul sau extrasul de deces străin în original, care trebuie să fie după caz  apostilat sau supralegalizat, conform conventiei de la Haga sau extrasul multilingv;
  • traducerea în limba română, legalizată de un notar public din Romania, a certificatului sau extrasului de deces (extrasul multiling nu necesită apostilă şi traducere legalizată);
  • o fotocopie a documentului original;
  • original şi fotocopii a certificatelor de naştere şi de căsătorie ale persoanei decedate;
  • original şi fotocopie a actului de identitate a persoanei decedate;
  • fotocopie a actului de identitate a persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces.

Persoana îndreptăţită să solicite aprobarea transcrierii decesului trebuie să aibă sau să fi avut ultimul domiciliu în municipiul Maramureș, înainte de plecarea definitivă din ţară.

 

Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

Documente

Ultima actualizare: 20:42 | 29.04.2024

Sari la conținut