TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Transcrierea certificatului de căsătorie                                                                                             Ultima actualizare 29.01.2021

 

Termenul de rezolvare este de 30 de zile calendaristice.

 

 Scopul transcrierii

Această activitate are drept scop recunoaşterea juridică de către statul român a căsătoriei încheiate în străinătate şi poate realiza doar în baza cererii unuia dintre soţi depusă la ultimul  domiciliu din tară. D.E.P. a municipiului Satu Mare, poate prelua doar cererile cetăţenilor care au domiciliul sau au avut ultimul domiciliu din România în municipiul Satu Mare.

Art. 72 alin. (1) din H.G. 64/2011 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, prevede faptul că actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

 Actele necesare transcrierii certificatului sau extrasului de căsătorie:

 • cerere din partea solicitantului;
 • certificatul sau extrasul de căsătorie original emis de autorităţile competente din străinătate, întocmite conform tratatelor, convenţiilor sau a acordurilor de asistenţă juridică la care România este parte;
 • fotocopie a certificatului de căsătorie sau extrasului de căsătorie;
 • traducerea în limba română legalizată de către un notar public din România a certificatului de căsătorie;
 • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor pe care îl vor purta după încheierea căsătoriei;
 • declaraţie notarială privind regimul matrimonial ales (comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională) în situaţia când aceasta NU este înscrisă în certificatul de căsătorie;
 • certificatele de naştere al soţilor în original, fotocopii ale acestora respectiv dacă este cazul traducere legalizată după certificatul de naştere al soţului cetăţean străin;
 • declaraţie cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea căsătoriei în actele de stare civilă româneşti; Descarcă cererea
 • declaraţie pe proprie răspundere, privind naţionalitatea soţilor. Descarcă cererea

După caz se vor mai depune şi următoarele acte:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, petru cetăţenii români cu domiciliul în municipiul Satu Mare, orginal şi fotocopie;
 • paşaport CRDS, eliberat de autorităţile române pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinătate, orginal şi fotocopie;
 • titlu de călătorie pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinătate, orginal şi fotocopie;    paşaport CRDS expirat, orginal şi fotocopie;
 • adeverinţa privind ultimul domiciliu din ţară, pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinătate, eliberată de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic al municipiului Satu Mare sau de D.E.P.A.B.D. Bucureşti, Str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti, orginal şi fotocopie;
 • adeverinţă de cetăţenie, pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinatate şi care nu pot face dovada cetăţeniei române, eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti, Str. Nicolae Iorga nr. 29, sector I, Bucureşti;
 • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, legalizată conform tratatelor, convenţiilor sau a acordurilor de asistenţă juridică încheiate de România (daca divorţul a fost pronunţat în străinătate), fotocopie şi traducerea în limba română legalizată, dacă este cazul;
 • certificatul de deces al fostului soţ, legalizat conform tratatelor, convenţiilor sau a acordurilor de asistenţă juridică încheiate de România (dacă decesul a fost înregistrat în străinătate), fotocopie şi traducerea în limba româna legalizată, dacă este cazul;
 • procura specială de reprezentare la serviciul Starea civilă, în vederea transcrierii certificatului de căsătorie din străinătate în actele de stare civilă române precum şi pentru obţinerea certificatului de căsătorie românesc şi ridicarea certificatului de căsătorie străin, în cazul în care nici unul dintre soţi nu poate depune cererea;
 • fotocopie după actul de identitate al persoanei împuternicite;

Observaţii (cazuri speciale)

 •  În situaţia în care, unul dintre soţi – cetăţean român, a încheiat o căsătorie anterioară, în urma careia a dobândit numele de familie a celuilalt soţ, nume cu care a intrat în următoarea căsătorie, va fi obligatoriu să se înregistreze întâi prima căsătorie şi desfacerea acesteia prin divorţ sau decesul soţului.
 • Dacă unul dintre soţi, cetăţean român şi-a schimbat în orice mod numele de familie sau prenumele, altfel decât sunt ele înscrise în actele de stare civilă române, persoana va trebui mai întâi să solicite aprobarea înscrierii prin menţiune în actele de stare civilă române, pe baza actelor originale de schimbare a numelui sau prenumelui, legalizate conform tratatelor, convenţiilor sau a acordurilor de asistenţă juridică încheiate de România, a schimbărilor intervenite cu privire la nume şi prenume, cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă ce se cere a fi modificat. Vezi secţiunea cu privire la schimbul de nume.
 • În cazul unei căsătorii încheiate în străinătate care nu a fost transcrisă în registrele de stare civilă române şi care s-a desfăcut prin divorţ sau prin decesul soţului, înregistrarea acesteia prin menţiune, se va face la primăria unde este înregistrat actul de naştere al persoanei în cauză, fie personal sau prin împuternicit.

Procura de reprezentare, declaraţiile, traducerile actelor şi legalizarea acestora se pot face:

 1. la un notar public din România;
 2. la oficiile diplomatice ale României din ţara de reşedinţă a solicitantului ;
 3. sau întocmite de notari publici străini şi legalizate conform tratatelor, convenţiilor sau a acordurilor de asistenţă juridică încheiate de România (în acest caz se solicită şi traducere legalizată în limba română).

Documente

Ultima actualizare: 18:35 | 22.02.2024

Sari la conținut