SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI – CÂND SCHIMBAREA ACESTORA A AVUT LOC ÎN STRĂINĂTATE

SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI – CÂND SCHIMBAREA ACESTORA A AVUT LOC ÎN STRĂINĂTATE

   Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui – când schimbarea acestora a avut loc în străinătate

Actualizat 29.01.2021

Modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.

Cetăţenii străini pot cere, iar persoanele fără cetăţenie sunt obligate să solicite înscrierea de menţiuni pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române.Înscrierea acestor menţiuni se face în baza cererilor adresate misiunii diplomatice, oficiului consular de carieră al României acreditat în statul de reşedinţă, sau primăriei care are în păstrare actele de stare civilă ale solicitantului.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

  • documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, emis de autorităţile străine, apostilat conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizat, după caz, în original şi 2 fotocopii;
  • traducerea legalizată a documentului, în original si 2 fotocopii;
  • traducerea se va face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz, aceasta trebuie să fie apostilată conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizată, după caz;
  • fotocopie a certificatului de naştere şi/sau căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
  • fotocopie a paşaportului străin;
  • fotocopie a paşaportul românesc, dacă este cazul;

Cererea de înscriere a menţiunii se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Procura va fi dată:

  • la un notar public din ţară;- la oficiul consular de cariera al României din ţara de reşedinţă;
  • sau la un notar din străinătate, dar care sa aibă aplicată Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961.

În procura este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul ca persoana împuternicită îl reprezintă pe solicitant, atât în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea menţiunii, cât si a ridicării noilor certificate de la serviciul de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora.

Ultima actualizare: 20:42 | 29.04.2024

Sari la conținut