RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

 Rectificarea actelor de stare civilă                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   Ultima actualizare 29.01.2021

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul Dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.

Actele doveditoare depuse de de către persoana interesată, pot fi după caz următoarele:

  • certificatele de naştere şi după caz de căsătorie ale persoanei a cărei acte se rectifică şi fotocopii ale acestora;
  • certificatele de naştere şi după caz de căsătorie ale părinţilor persoanei a cărei acte se rectifică şi fotocopii ale acestora;
  • certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate şi fotocopii ale acestora;
  • actul de identitate fotocopie a acestuia;
  • dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui şi fotocopii ale acestora;
  • sentinţe judecătoreşti şi fotocopii ale acestora;
  • alte acte doveditoare, după caz.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea Dispoziţiei primarului, aceasta comunicandu-se solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.

Actele de stare civilă române întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai în următoarele situaţii:

  • când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a înscris/transcris actul;
  • când eroarea se datorează traducerii prezentate.

Documente

Ultima actualizare: 18:35 | 22.02.2024

Sari la conținut