ORTOGRAFIEREA SAU TRADUCEREA, CONFORM LIMBI MATERNE, A NUMELUI ŞI/SAU PRENUMELUI

Ortografierea sau traducerea, conform limbi materne, a numelui şi/sau prenumelui    

Ultima actualizare 29.01.2021

Actele necesare ptr. traducerea sau ortografierea numelui şi/sau a prenumelui – pentru cetăţenii români ai căror acte de stare civilă au fost înregistrate în registrele de stare civilă ale municipiul Maramureș, sau au domiciliul în municipiul Maramureș

 • adeverinţă emisă de un traducător autorizat cu privire la traducerea sau ortografierea corectă a numelui de familie sau prenumelui, legalizată de notar public;
 • declaratie legalizata a solicitantului că limba sa maternă este limba în care se solicită traducerea sau ortografierea;
 • actele de stare civilă ale părinţilor sau antecesorilor (când în aceste acte numele sau prenumele este scris sau tradus corect) şi fotocopii ale acestora;
 • actul de identitate românesc şi străin al solicitantului şi o fotocopie a acestuia;
 • certificatul de naştere şi de căsătorie ale solicitantului şi o fotocopie a acestuia;
 • fotocopie a certificatelor de naştere ale copiilor minori;
 • declaraţie consimţământ în formă autentică dată de către celălalt soţ, că este de acord cu traducerea sau ortografierea numelui de familie al soţului solicitant – când se cere aprobarea schimbării unui nume de familie purtat şi de către celălat soţ sau când aprobarea se referă la numele de familie sau prenumele unui minor;
 • după caz titlu de călătorie valabil şi adeverinţă privind ultimul domiciliu avut în ţară eliberată de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic din cadrul D.E.P a mun. Maramureș, pentru cetăţenii români care au intrat în ţară cu titlu de călătorie;
 • adeverinţă privind ultimul domiciliu avut în ţară eliberată de Serviciul de Evidenţă a Persoanelor şi Ghişeu Unic din cadrul D.E.P a mun. Maramureș, pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinătate;
 • în cazul în care cel în cauză nu se poate prezenta personal să depună cererea şi să ridice noul certificat de stare civilă, va întocmi o procură specială de reprezentare la Primăria care are în păstrare actele de stare civilă ale celui în cauză ca în numele mandantului, să solicite aprobarea înscrierii în actele de stare civilă române, a menţiunii traducere/ortografiere a numelui şi/sau a prenumelui şi să obţină un nou certificat de stare civilă cu modificarea a cărei aprobare s-a solicitat.

Procurile şi documentele indicate se pot legaliza de către :

 1. un notar public din România,
 2. fie de oficiile diplomatice ale României din ţara de reşedinţă a solicitantului,
 3. sau întocmite de notari publici străini şi supralegalizate, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Documente

Ultima actualizare: 18:35 | 22.02.2024

Sari la conținut