Înregistrarea nașterilor

Înregistrarea naşterilor              Ultima actualizare 29.01.2021

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon: 0261.717.564, fax 0261-710040

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. În acest sens facem precizarea că la starea civilă din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Maramureș, se pot înregistra doar copii care au fost născuţi pe raza municipiului Maramureș.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 •  30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul  termenului de 15 zile;
 • 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

În termenele prevăzute la lit. a), b) şi d) se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Cine poate declara naşterea?

Declararea naşterii se poate face de oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea medicală în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

1. Copii din căsătorie

Actele necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • certificatului de căsătorie al părinţilor copilului original şi fotocopie,    actele de identitate ale părinţilor original şi fotocopie, după caz şi al declarantului;
 • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului; Descarcă cererea (Anexa nr. 19)
 • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi al părinţilor; Descarcă cererea
 • în situaţia în care declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege,  în cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întîrzierii; Descarcă cererea
 • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în cazul în care părinţii copilului au nume de familie diferite, semnată de ambii părinţi, în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte numele şi prenumele copilului. Descarcă cererea.

În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărirea rămasă definitivă la SPCLEP unde se înregistrează naşterea copilului.Actele de identitate ale părinţilor şi, după caz, al declarantului se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate ale părinţilor şi ale certificatului de căsătorie.

2. Mamă necăsătorită (copil din afara căsătoriei)

Acte necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • certificatul de naştere al mamei copilului original şi fotocopie;
 • actul de identitate al mamei original şi fotocopie;declaraţie privind naţionalitatea copilului şi al mamei; Descarcă cererea
 • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întîrzierii. Descarcă cererea

Actul de identitate al mamei şi după caz, al declarantului, se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate şi al certificatului de naştere.

3. Părinţi necăsătoriţi (copil din afara căsătoriei) când declaraţia de recunoaştere se face în momentul înregistrării naşterii

 

Actele necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • certificatul de naştere al mamei şi al tatălui copilului original şi fotocopie;
 • buletinul de identitate al mamei şi al tatălui original şi fotocopie;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei;
 • în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal Descarcă cererea (Anexa nr. 41)
 • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului Descarcă cererea (Anexa nr. 19)
 • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi al părinţilor Descarcă cererea
 • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declararea naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întîrzierii Descarcă cererea

În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărirea rămasă definitivă la SPCLEP unde se înregistrează naşterea copilului.

Actele de identitate ale părinţilor şi, după caz, al declarantului se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate ale părinţilor şi ale certificatelor de naştere.

4. Copil născut mort

Înregistrarea copiilor născuţi morţi se face în termen de 3 zile de la data naşterii.    În cazul copilului născut viu, care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile, înregistrarea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

5. Unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini

Actele necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea,    paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6).din HG 64/2011;
 • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului; Descarcă cererea (Anexa nr. 19)    declaraţie privind naţionalitatea copilului şi al părinţilor; Descarcă cererea
 • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întîrzierii; Descarcă cererea
 • în cazul în care părinţii copilului au nume de familie diferite, declaraţie scrisă, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele şi prenumele copilului,

În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărirea rămasă definitivă la SPCLEP unde se înregistrează naşterea copilului.

6. În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani

 

Actele necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • certificatul de naştere al mamei şi al tatălui copilului original şi fotocopie;    cartea de identitate a mamei şi a tatălui original şi fotocopie;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei;
 • în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal; Descarcă cererea (Anexa nr. 41)
 • în situaţia în care părinţii au domicilii diferite în actele de identitate, declaraţie privind domiciliul copilului, Descarcă cererea (anexa nr. 19)
 • declaraţie privind naţionalitatea copilului şi al părinţilor; Descarcă cererea
 • declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în situaţia în care declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întîrzierii; Descarcă cererea

În cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la numele copilului, instanţa de tutelă hotărăşte numele copilului şi comunică de îndată hotărirea rămasă definitivă la SPCLEP unde se înregistrează naşterea copilului.

Actele de identitate ale părinţilor şi, după caz, al declarantului se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate ale părinţilor şi ale certificatelor de naştere.

 

Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

Documente

Ultima actualizare: 11:01 | 29.09.2023

Sari la conținut