Înregistrarea deceselor

 

Înregistrarea deceselor                                                                                                                   Ultima actualizare 29.01.2021

 

În actele de deces ale municipiului Maramureș, se înregistrează decesul tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, care au decedat pe raza municipiului Maramureș.

Termenul legal de înregistrare a deceselor este de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia. În cazul depăşirii termenului legal de 3 zile, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Maramureș, care eliberează o dovadă în acest sens.

Înregistrarea se face pe baza declaraţiei verbale facută de membri familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

a. medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;

b. orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

Actele necesare

Când decesul se datorează unor cauze naturale, pentru înregistrarea decesului declarantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregitrare, data certă, semnătura şi parafa medicului, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cu majuscule  cauza decesului, fără prescurtări şi corecturi original şi fotocopie;
 • actul de identitate al decedatului – original şi fotocopie;
 • certificatul de naştere al decedatului – original şi fotocopie;
 • certificatul de căsătorie al decedatului – original şi fotocopie; (dacă este cazul)
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat; (dacă este cazul)
 • actul de identitate al declarantului – original şi fotocopie;

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident sau sinucidere.

În acest caz, înregistrarea decesului se face în termen de 48 ore de la data producerii, termen care este socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, iar  pentru înregistrarea decesului declarantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregitrare, data certă, semnătura şi parafa medicului, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cu majuscule  cauza decesului, fără prescurtări şi corecturi originalşi fotocopie;
 • dovada eliberată de poliţie sau Parchetul de pe lângă Judecătoria Maramureș din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • actul de identitate al decedatului – original şi fotocopie;
 • certificatul de naştere al decedatului – original şi fotocopie;
 • certificatul de căsătorie al decedatului – original şi fotocopie; (dacă este cazul)
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat; (dacă este cazul)
 • actul de identitate al declarantului – original şi fotocopie;

Formularele necesare înregistrarii decesului:

Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

Documente

Ultima actualizare: 18:35 | 22.02.2024

Sari la conținut