ELIBERAREA ADEVERINŢEI ANEXA NR.9 (ADEVERINȚĂ DE CELIBAT)

Eliberarea Adeverinţei Anexa nr. 9

 

Actualizată 12.02.2021

Cetăţenii a căror naştere s-a înregistrat la Primăria municipiului Maramureș, se pot adresa primăriei municipiului Maramureș cu o cerere scrisă, pentru eliberarea unor dovezi privind înregistrareaunui act de stare civilă, care cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă.

Acte necesare:

  • cerere scrisă;
  • actul de identitate în original şi fotocopie;
  • axa furnizare date, în valoare de 5 lei, plătită la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Adeverinţa se poate solicita şi de către altă persoană împuternicită cu procură specială.

Procura se poate întocmi:

  • la un notar public din România;
  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de domiciliu al persoanei care împuterniceşte;
  • sau împuternicire avocațială;
  • sau de către un notar public străin, dar în acest caz procura trebuie apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, sau supralegalizată, după caz.

 

Documente

Ultima actualizare: 20:42 | 29.04.2024

Sari la conținut